IRLANDZKIE OBYWATELSTWO /PASZPORT

IRLANDZKIE OBYWATELSTWO /PASZPORT

W związku z ogromnym zainteresowaniem w kwestii uzyskania irlandzkiego paszportu informujemy, że o irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa ( certyfikatu naturalizacji). Czas oczekiwania na przyznanie obywatelstwa to obecnie do 2 lat od wysłania wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Wymagania
- niekaralność (badana jest historia aplikanta z uwzględnieniem mandatów, spraw rodzinnych, karnych, anti social behaviour)

- skończone 18 lat; rodzice mogą aplikować w imieniu nieletnich dzieci, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii lub dziecko urodziło się w Irlandii po 1 stycznia 2005

- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji  - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( nie można opuścić Irlandii łącznie na ponad 6 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku). Pobyt musi być udokumentowany – przedstawione dokumenty poświadczające rezydencję za każdy rok muszą uzyskać minimum 150 punktów według tabeli na stronie 18 wniosku

- za każdy rok udokumentowanej rezydencji należy przedstawić minimum jeden z dokumentów:

P60/Employment Detail Summary/ Notice of Assessment

Roczne podsumowanie świadczeń otrzymanych z Social Welfare

6 miesięczny wyciąg z irlandzkiego rachunku bankowego, pokazujący w każdym miesiącu minimum 3 transakcje kartą w sklepie stacjonarnym w Irlandii

- Tax Clearance Certificate ( potwierdzenie z Revenue, że nie ma zaległości podatkowych)

- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)

- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie

- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii


W sprawie konsultacji w zakresie przygotowania i wypełnienia niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Pełna oferta usług dostępna jest tutaj https://www.doradca-irlandia.com/oferta

Sprawdź nasze referencje: https://www.doradca-irlandia.com/dlaczego-my