IRLANDZKIE OBYWATELSTWO /PASZPORT

IRLANDZKIE OBYWATELSTWO /PASZPORT

W związku z ogromnym zainteresowaniem w kwestii uzyskania irlandzkiego paszportu informujemy, że o irlandzki paszport można się ubiegać po otrzymaniu obywatelstwa ( certyfikatu naturalizacji). Czas oczekiwania na sfinalizowanie wszystkich formalności to obecnie powyżej miesięcy.
Wymagania
- niekaralność
- skończone 18 lat
- ciągły pobyt w Irlandii nieprzerwanie 5 lat w ciągu 9 lat wstecz od daty złożenia aplikacji - w tym ostatnie 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku ( pobyt musi być udokumentowany – po 3 różne dokumenty potwierdzające nazwisko i adres na każdy rok)
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy pobyt poza Irlandią nie przekroczył łącznie 6 tygodni
- samodzielne utrzymywanie się (brak pobieranych świadczeń socjalnych w ciągu ostatnich 3 lat)
- oświadczenie o zaakceptowaniu irlandzkiego prawa i jego przestrzeganie
- chęć dalszego zamieszkiwania w Irlandii


W sprawie konsultacji w zakresie przygotowania i wypełnienia niezbędnych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem [email protected]