ZASILACZ DC 12V UNIVERSALNY

MONITOR, CCTV, DVR, Router Bezprzewodowy,Dekoder , AGD ...... itd ........( tel 085,7244,749 )