ROZLICZENIE / ZWROT PODATKU W IRLANDII

ROZLICZENIE / ZWROT PODATKU W IRLANDII

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem zwrotu / rozliczenia podatku dochodowego w Irlandii informujemy, że zwrot podatku najczęściej należy się w przypadku gdy w ciągu ostatnich 4 lat wystąpiły poniższe okoliczności i nie zostały one zgłoszone do Revenue:

- prywatny wynajem w 2022 domu lub mieszkania od landlorda/agencji ( z wyłączeniem lokali socjalnych i osób otrzymujących HAP)
- zostały poniesione udokumentowane wydatki medyczne
- występuje znaczna dysproporcja w dochodach małżonków ( part time lub jedno nie pracuje) i nie wystąpiono o wspólne rozliczanie małżonków
- fakt posiadania pełnej karty medycznej nie został zgłoszony do Revenue
- niepracująca małżonka zajmująca się gospodarstwem domowym oraz opieką nad dziećmi nie korzysta ze stosownej ulgi
- brak ciągłości pracy w którymkolwiek roku w ciągu ostatnich 4 lat ( z powodu bezrobocia, choroby, macierzyńskiego, opieki nad starszą lub chorą osobą, wyjazdu z Irlandii)
- małżonek mieszka na stałe poza Irlandią i osiąga dochody niskie w porównaniu do tych z Irlandii
- osoba samotnie wychowująca dzieci
- osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem

W przypadku wystąpienia jednej lub kilku z wyżej wymienionych okoliczności istnieje duże prawdopodobieństwo że należy się zwrot podatku.
W celu bezpłatnej weryfikacji tego faktu prosimy o kontakt na email [email protected]

Doradca Irlandia
https://www.doradca-irlandia.com/zwrot-podatku