NOTARIUSZ | USLUGI NOTARIALNE

NOTARIUSZ | USLUGI NOTARIALNE

Świadczone przez nasze biuro usługi notarialne obejmują głównie, ale i nie tylko sporządzenie różnego rodzaju pełnomocnictw, w tym: ogólnych, do zakupu/sprzedaży nieruchomości, uzyskania kredytu hipotecznego, wyrobienia paszportu, darowizny, złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zarządzania nieruchomością, zawarcia umowy najmu, wymeldowania/zameldowania, złożenia/odbioru dokumentów oraz innych upoważnień.
Potwierdzenie Państwa podpisu przed Notariuszem, poświadczenie tłumaczenia przysięgłego, inne poświadczenie notarialne.

Poza tym legalizujemy dokumenty (apostille), poświadczamy: podpisy, zgodność kopii z orginałem oraz tłumaczymy dokumenty.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, proszę o kontakt z naszym biurem:

Tel. 01 872 81 79 | Mob. 085 103 52 52 (Mateusz) | E-mail: [email protected] | Adres: 3 piętro, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1 | www.eutrin.com/pl