WYMAGANY SEKRETARZ

Biuro w Dublin City Centre poszukuje sekretarki do ochrony pracownika przebywającego obecnie na przedłużonym zwolnieniu chorobowym. Musi być biegły w języku angielskim i mieć dobre umiejętności pisania na komputerze i obsługi komputera. Może odpowiadać osobom wymagającym elastycznych godzin pracy. Wyślij CV na adres [email protected]