EMILIA BEDNAREK - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie ubiegam się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Będąc w procesie certyfikacji ukończyłam trzystopniowy moduł szkoleniowy w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis z siedzibą w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nadal podnoszę swoje kompetencje studiując na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywałam w Centrum Leczenia Uzależnień-Fundacja Uwolnienie w Łodzi. Odbyłam staż szkoleniowy w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie. Ponadto pracowałam na Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Krakowie.
Pracując zarówno w procesach indywidualnych, jak i grupowych swoją praktykę koncentruję na pomaganiu rodzinom z problemem choroby alkoholowej i innych uzależnień/dysfunkcji/traum.
Prowadzę terapię z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), od zachowań nałogowych (hazard, pracoholizm), jak i z osobami współuzależnionymi, pozostającymi w relacji z partnerem uzależnionym.
Ponadto zajmuję się pracą nad:
- DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików);
- Zespół Stresu Pourazowego ;
- Zaburzenia Lękowe;
- Podwójna Diagnoza

Tel: 0899486647 bądź email: [email protected]