PRACOWNICY BUDOWLANI / BRUKARZE

Możemy zatrudnić mężczyzn do pracy na placach budowy w Dublinie jako generał lub brukarz.