FOLIA NA PALETY

FOLIA NA PALETY

Kupię folie na palety. Jedna lub kilka sztuk. Tel. 085 103 54 05