KONWERTER SATELITARNY

KONWERTER SATELITARNY

Sprzedam konwerter do anteny satelitartej.