ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lekcje języka Callan Method. Lekcje angielskiego Metodą Callana. Zajęcia 2x tyg po 2 lekcje. Koszt lekcji 7,50, Zapraszamy