MAGAZYN PRACY

Praca z okresem okolo 10 dni w warehouse przy robieniu wiazanek z kwiatow.