ROZLICZENIE / ZWROT PODATKU W IRLANDII

ROZLICZENIE / ZWROT PODATKU W IRLANDII

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem zwrotu / rozliczenia podatku dochodowego w Irlandii informuję, że zwrot podatku najczęściej należy się w przypadku gdy w ciągu ostatnich 4 lat wystąpiły poniższe okoliczności i nie zostały one zgłoszone do Revenue:
- zostały poniesione udokumentowane wydatki medyczne
- występuje znaczna dysproporcja w dochodach małżonków ( part time lub jedno nie pracuje) i nie wystąpiono o wspólne rozliczanie małżonków
- legalny wynajem domu lub mieszkania rozpoczął się przed grudniem 2010 lecz nigdy nie korzystano z ulgi na wynajem
- fakt posiadania pełnej karty medycznej nie został zgłoszony do Revenue
- niepracująca małżonka zajmująca się gospodarstwem domowym oraz opieką nad dziećmi nie korzysta ze stosownej ulgi
- brak ciągłości pracy w którymkolwiek roku w ciągu ostatnich 4 lat ( z powodu bezrobocia, choroby, macierzyńskiego, opieki nad starszą lub chorą osobą, wyjazdu z Irlandii)
- opłacanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
- opłacanie prywatnej emerytury
- małżonek mieszka na stałe poza Irlandią i nie osiąga dochodów lub są one niskie w porównaniu do tych z Irlandii
- osoba samotnie wychowująca dzieci

W przypadku wystąpienia jednej lub kilku z wyżej wymienionych okoliczności istnieje duże prawdopodobieństwo że należy się zwrot podatku.
W celu weryfikacji tego faktu prosimy o kontakt na email [email protected]

Pozdrawiam,
Rafał
Doradca Irlandia
E-mail: [email protected]
www.doradca-irlandia.com