ROOM FOR RENT

Pokój do wynajęcia, poszukujemy osoby pracującej bez nałogów, ceniąca sobie czystość porządek i spokój.
Cena: 300€ + rachunki
Minimum 1 rok.

nr. 087-391-4148