NATURAL THERAPIES

NATURAL THERAPIES

Individual massages. Sound therapies. Conching and ear candling. Massage - Chinese and glass bubbles.

Masaże indywidualne. Terapie dźwiękiem . Konchowanie i świecowanie uszu. Masaż - bańki chińskie i szklane.

Monday to Friday . From 10.00 am to 3.30pm.
maximum 2 people per day. Make an appointment in advance for a massage.

Od Poniedziałku do piątku . W godzinach od 10,00 am do 3,30pm.
maksymalnie 2 osoby na dzień. Wcześniej proszę się umówić na masaż.

Phone number , telefon : +353 894348916

My website, Moja strona internetowa. www.reikitherapy.eu Benedykt Grabowski