KULKI GLINIANO-TORFOWE

KULKI GLINIANO-TORFOWE

Kulki gliniano-torfowe z makro i mikro elementami
Nawóz do roślin akwariowych
opakowanie 50 sztuk 5 €

Więcej ciekawych ofert znajdziecie tutaj
https://www.facebook.com/JunglePlantedTank/
http://www.aquaview.ie/ 👈🧐😲🤔
lub pod nr telefonu 0831456284

Kulki idealnie nadają się do uzupełnienia nawozu do roślin akwariowych. Wiele roślin wymaga żyznej ziemi, rośliny o dobrze rozwiniętym systemie korzeni (Echinodorus, Cryprocoryne, Hygrophila, Vallisneria, Heteranthera lub większość roślin dywanowych), pobierają nawozy przez korzenie, a także przez liście.

Aby zapewnić kompleksowe nawożenie, kulki z glinki torfowej należy umieścić na głębokości 5 cm w podłożu, żwiru pod rośliną, w pobliżu korzeni (jeśli zbiornik jest pełen roślin - używać kulek co 5-10 cm co około 3 miesiące).
Kulki gliniasto-torfowe są wykonane z najlepszego wyboru gliny i torfu i zawierają NO3, K, Mg, Fe, Mn, Cu, Zu, Bo, Mo.
Średnica każdej z kulek wynosi około 16 mm.
Bez dodanych - PO4

Nie ma dodanych fosforanów do kulek z glinki torfowej, co zmniejsza możliwość występowania sinic w podłożu.
100% BEZPIECZEŃSTWA dla ryb, krewetek i ślimaków

http://www.aquaview.ie/ 👈🧐😲🤔