USLUGI PODATKOWE W JEZ POL W IRLANDII

Jestem licencjonowanym w Irlandii Doradca Podatkowym. Świadczone usługi podatkowe, rejestracja, usługi płac, kontaktowanie się z przychodami, pomoc przy kontroli podatkowej). Dowiedz sie o swoich prawach i obowiazkach podatkowych. Urzędy podatkowe w Irlandii są podatne, pod warunkiem przestrzegania obowiązku. Nieznajomosc prawa nie sofiedliwia!