MURARZ TYNKARZ

Mam doświadczenie budowlane 25 lat z czego 10 lat w Irlandii
W Irlandi zajmowałem się głównie Murowaniem, tynkowaniem, izolacją domów.
Tel. 0851128692