LIVE-IN CHILDMINDER

Szukamy życia w opiekunce dla 3 dzieci, które uczęszczają do szkoły do ​​godziny 14.30. Prawo jazdy jest niezbędne. Oferujemy pokój z łazienką, Internetem i samochodem. 850 miesięcznie. Mieszkamy w Saggart Co.Dublin. proszę skontaktować się ze mną na 0877374472 lub przez e-mail.