TANIO; TŁUMACZENIA ZWYKŁE.

TANIO; TŁUMACZENIA ZWYKŁE.

TANIO tlumaczenia PL ANG (odwr.), NIEprzysięgłe, wypełnianie dokumentów(WSZYSTKIE aplikacje:jobseeker,illness,rent supl, Back to enterprise, BTEA,CV, cały Social, dom socjalny, Medical Card, etc.),obywatelstwo irl, pisanie prac zaliczeniowych, esejów, robienie konspektów, wypełnianie ćwiczeń. Tłumaczenia wysyłkowe-elektroniczne, NIE dojeżdżamy do klienta i instytucji. Zapraszamy. [email protected]