LOGOPEDA

Logopeda w Dublinie.Oferta logopedyczna skierowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.Terapia wad wymowy takich jak: - Seplenienie (in. sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.- Reranie (In. Rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r - Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k- Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g - Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności - Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.Terapia zaburzeń mowy i komunikacji – dotyczy szczególnie takich zaburzeń jak: afazja, dyzartria, jąkanie.Praca z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi, zespołem Aspergera, zespołem Downa. Terapia prowadzona w oparciu o Metodę Krakowską.Zapisz się już dzisiaj !Zajęcia prowadzone również w weekend, pt,sb,ndz. w godz.9.00-16.00Paulina Siejek tel. 083 166 8850