COMMIS CHEF, KP

31 lat. 3 lata w gastronomi, zmotywowany, wyksztalcenie gastronomicvzne. Poszukuje pracytel-0899763514