KOORDYNATOR PROJEKTU

Zatrudnie Koordynatora Projektu w Dublinie. Praca na budowie. Wymagany Safe Pass, dobry angielski w pismie i mowie. Znajomosc budowy i slusarki aluminiowej zalecane. [email protected]