TYTUŁ EGZEKUCYJNY I WYKONAWCZY

Jeżeli wydano przeciw tobie wyrok z tytułem wykonawczym, to Organy egzekucyjne mają zakaz badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem wykonawczym. Zakaz ten powoduje, ze zarzuty dłużnika, co do istnienia lub wysokości świadczenia stwierdzonego tytułem nie mają żadnego znaczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Aczkolwiek nie zawsze jest tak, że musisz płacić -skontaktuj się z nami pod nr. 0872685189