MEDIATOR

Jestem polskim mediatorem cywilnym wpisanym na listę mediatorów stałych oraz mediatorem sądowym. Prowadzę mediacje cywilne pozasądowe oraz mediacje na zlecenie polskich sądów. Czym jest mediacja? to sytuacja, w której strony będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi je różnicami. Wtedy na ich prośbę (mediacja pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w spór neutralna osoba trzecia – mediator.Mediator to bezstronna osoba, której zadaniem jest pomoc stronom sporu w osiągnięciu rozwiązania konfliktu, przygotowania ugody – rozwiązania akceptowanego przez obie strony, któremu można nadać klauzulę wykonalności w sądzie bez konieczności rozstrzygania sporu przez sąd. Mediacja to postępowanie:dobrowolne i nieformalne,poufne, w którym uczestniczy neutralny mediator,którego celem jest osiągnięcie rozwiązania konfliktu akceptowanego przez obie strony bez tzw " siłowych" rozwiązań.Zachęcam do kontaktu ze mną.Marzena Magda Pieta 0872485041