POKÓJ!

Hej! Poszukuję pokoju, może być współdzielony z dziewczyną! Jestem spokojna, ugodowa, i sprzątam po sobie.Może być living room! W miarę blisko NCAD na Thomas street. max 15 minut rowerem. Do Od 26 paździenika do 15 grudnia!