FINISHES INSIDE

OUR USŁUGINasza company specializes in all areas of housing and komercyjnego.Robimy everything from minor works to remodel and the key to the overall reconstruction and renovation of the new building at the request of domu.Możemy pomócRobót ogólnobudowlanychNowe budynkiextentionsBRICKWORK SLOFT & Garage KONWERSJEremontymateriałw wybuchowychZADASZENIEINSTA INSTALLED WODOCIĄGOWACENTRALNE OGRZEWANIEDEKARSTWOTYNKOWA NIEOZDABIANIEOBRAZSTOLAR STWODRZWIWINDOWSłAZIENK IKUCHNIEPATIOSPRACE OGRODOWEI MUCH MORE Our guarantee • our work will be done professionally • we will do the job right the first time • there will be no surprises in the bill • you pay only for work, what we do • We give a guarantee for all our work Phone: 0874038148Czekaj_Piotr @ yahoo .ie