ŁAWECZKA + WYCIĄG NA LINACH DO KLATY + 2 SZTANGI + OBCIĄŻENIA

Ławeczka + wyciąg na linach do klaty + 2 sztangi + obciążenia + hankle +....0879477456