BALAST NURKOWY

Używany balast nurkowy, 4 euro za kg.tel : 0860859980