ZAPISY TRWAJĄ NA ROK 2016/2017

Zapraszamy!!!Do Polskiej Szkoly Altogether-sobotniej polskiej szkoly podstawowej-klasy 0-3 i 4-6 w Newbridgetel.0860463280