SPRZEDAM PODTYKACZ A!

Sprzedam podtykacz rozmaiar A1 (WIND FLEX PAVEMENT SIGN 2 x (W)59,4 x (H)84,1 cm)Nowy koztuje ponad 250E