PSYCHOLOG

PSYCHOLOG Dorota Niecikowska-Karwas Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży. Pomoc i terapia w problemach takich jak: Autyzm i Zespół Aspergera, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD, problemy rodzinne i rozwody rodziców, wspomaganie rozwoju dziecka, trudności i kłopoty wychowawcze, trudności adaptacyjne, badanie systemu rodzinnego, dojrzałość szkolna, poradnictwo psychologiczne z nastawieniem na znalezienie rozwiązania w trudnych dla dziecka sytuacjach kryzysowych.TELEFON 0870667504www.terapia-dzieci -dublin.ie