ZASIŁKI, TŁUMACZENIA

Porady we wszelkiego rodzaju sprawach socjalnych, zasiłki - Jobseeker's Benefit, Allowance, Child Benefit, FIS, Rent Supplement, Medical Card itd. Wizyty w Social Welfare, HSE, szpitale. Pisanie odwołań, podań, wypełnianie formularzy. Porady w sprawie przejścia z zasiłku na samozatrudnienie - Back to work Enterprise. Tłumaczenia dokumentów, pism urzędowych. Tel. 086 046 94 93 e-mail: [email protected]