PODEJMĘ PRACĘ JAKO NIANIA

Studentka pedagogiki przedszkolnej zaopiekuje się dzieckiem/dziećmi w wieku od 1,5 do 13 lat. Posiadam 5-letnie doświadczenie. Poważnie i sumiennie traktuję wszystkie powierzone mi obowiązki, gdyż jestem osobą odpowiedzialną i opiekuńczą, która wiąże swoją przyszłość z pracą nauczyciela. Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi oraz młodzieżą. W stosunku do dzieci jak i współpracowników jestem osobą taktowną i życzliwą. Posiadam umiejętność kreatywnego wypełniania czasu wolnego zarówno maluszków jak i młodzieży oraz zdolność szybkiego uczenia się