ANTENA SATELITARNA Z PRZYJEMNIKIEM

Antena satelitarna z talerzem I przyjemnikiem z pilotem.Bez kabla.Dublin 22.Clondalkin0894662018