BIURO TŁUMACZEŃ | TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW

BIURO TŁUMACZEŃ | TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW

Przysięgłe tłumaczenia dokumentów: akty urodzenia, akty małżeństwa, wyroki sądowe, dyplomy, suplementy, świadectwa szkolne, zaświadczenia, referencje, medyczne, inne,

Notariusz i usługi notarialne: Pełnomocnictwo / Upoważnienie, Zrzeczenie lub Przyjęcie spadku, Apostille, inne

Jeśli są Państwo spoza Dublina (Cork, Limerick, Galway, Wexford, Waterford, Sligo, Dundalk, Drogheda lub inna miejscowość) dokumenty można dostarczyć: listownie lub poprzez email (skan).

Dane kontaktowe:
tel. 01 872 81 79
mob. 085 103 52 52 (Mateusz)
email. [email protected]
adres: 55 Lower O'Connell Street, Dublin 1
www.pl.ales.ie